Artikel på amerikanska Drug Policy Alliance webbplats om hur de ansträngningar som gjorts med att reducera antalet dödsfall i USA trots allt inte lett till att dödstalen p.g.a. rökning sjunkit sedan 2004. Artikelförfattaren Julie Netherland resonerar om den amerikanska debatten runt e-cigaretter och hur hon tycker att resonemangen kanske missar väsentligheterna.

Läs » E-Cigarettes and Maintenance Therapy: A Smart Public Health Approach