E-cigaretten innebär rökning där man tagit bort själva inhaleringen av brända tobaksblad. Det är ännu omöjligt att förutsäga de långsiktiga hälsoeffekterna av denna nya produkt, men redan nu bör vi överväga att beskatta nikotin istället för tobak, skriver FP-politikerna Johan Pehrson och Barbro Westerholm.

Antalet nikotinprodukter på marknaden ökar. Det senaste och just nu mest snabbväxande tillskottet är e-cigaretten, eller ENDS (Electronic Nicotine Delivery System), som innebär att användaren får i sig nikotinet genom vaporisering av vätska i en liten behållare. WHO efterlyser en snabb bedömning och reglering av produkten, antingen som rekreationsprodukt eller en ny form av nikotinläkemedel. WHO konstaterade i en rapport från augusti i år att utvecklingen är på väg att springa ifrån myndigheterna. EU:s tobaksdirektiv öppnar för bägge förhållningssätten.

Marknaden kommer att förändras snabbt kommande år. Det fanns under 2013 över 460 registrerade varumärken på ENDS-marknaden, och den bedömdes omsätta 3 miljarder dollar under föregående år, med en sannolikt kraftig ökningstakt de närmaste åren.

Man kan välvilligt beskriva e-cigaretten som en rökning där man tagit bort ett av de skadliga momenten, själva inhaleringen av brända tobaksblad. Forskningen är ännu så länge i mycket tidigt skede och det är omöjligt att förutsäga de långsiktiga hälsoeffekterna av denna nya produkt. Däremot sätter den tobaksbeskattningen i blixtbelysning. Eftersom ENDS inte innehåller några tobaksblad så träffas den inte av dagens punktskatter. Det väcker frågan om det inte är dags att fokusera om beskattningen mot nikotinet, som är den beroendeframkallande i alla tobaksbaserade produkter.

Den traditionella tobakspolitiken har präglats av den politiska viljan att belägga cigaretter, tuggtobak och snus med olika punktskatter för att stimulera brukarna att helt sluta eller tillfälligt avstå att konsumera nikotin, dock kan konstateras att det sällan har varit nikotinet i sig som har varit föremål för dessa folkhälsopolitiska bedömningar utan främst formerna för hur nikotinet brukas.

Att röka cigaretter medför påverkan på kroppens alla organ, vars konsekvenser för risken för förtida död och försämrad livskvalitet är väl belagda. Andra former av tobakskonsumtion – som snus – medför förvisso signifikant lägre hälsorisker, men leder till beroende och kan skada både munhälsa som utgöra konstaterade risker för gravida, ammande och patienter med hjärt/kärl-problem.

Sedan 1980-talets början finns även nikotininnehållande produkter i form av nikotinläkemedel. Dessa är idag i huvudsak framställda med nikotin från samma tobaksplanta som är råvaran i snus och cigaretter, vilket gör att dess långsiktiga påverkan på människokroppen inte kan utesluta risker. Det är känt att före detta rökare och snusare byter nikotinkälla och använder nikotinläkemedel som rekreationsnikotin istället för att bruka tobaksprodukter långt utöver de 12 veckor som Läkemedelsverket anger i sina rekommendationer för bruk av nikotinläkemedelspreparat.

Nikotinläkemedel produceras idag i allt mer tilltalande och attraktiva format, smaksättningar och med nikotinstyrkor som inte sällan är betydligt starkare än den nikotinnivå som brukaren upptar av cigaretter och snus.

Givet de olika nivåer av beskattning på olika tobaksprodukter som gäller idag förefaller det uppenbart att det är råvaran – tobaksplantan – som är den avgörande faktorn för huruvida en produkt bör beläggas med punktskatt eller ej. Punktskatten på tobak är en betydande intäktskälla för statens finanser – men dagens modell är ett trubbigt instrument.

En mer konsekvent beskattningsprincip är att utgå från att samtliga produkter som innehåller nikotin ska beläggas med punktskatter. Då täcks även e-cigaretten in. Den kan fortsatt vara differentierad utifrån ett vetenskapligt ställningstagande till produktens hälsorisker, för att undvika att cigaretterna får en lägre punktskatt än idag.

Det är hög tid att se över tobaksbeskattningen. Om ett par år kan utvecklingen sprungit förbi oss och tobaksbeskattningen havererat.

JOHAN PEHRSON (FP)

riksdagsledamot

BARBRO WESTERHOLM (FP)

riksdagsledamot

http://mobil.svd.se/opinion/e-cigaretten-bor-leda-till-skatt-pa-nikotin_svd-4251651