E-cigaretter som innehåller nikotin ska inte betraktas som läkemedel, enligt en dom från Högsta förvaltningsdomstolen idag.

E-cigaretter får därmed fortsätta säljas i Sverige

“Vi välkomnar beslutet då det här är en jätteviktig folkhälsofråga. Vi kan nu drastiskt minska hälsoeffekten av tobaksrökningen i Sverige genom att få rökare att byta till e-cigaretter.”

“Vår ambition är att rädda alla de 12.000 människor per år som dör i Sverige”, säger Ubbe Strihagen, VD för Vapoteket.

Det här är en seger för det sunda förnuftet. Och för alla våra tusentals kunder i Sverige, f.d. rökare som redan bytt till vaping som annars skulle blivit tvingade tillbaka till den skadliga tobaksrökningen”, fortsätter Ubbe Strihagen.

E-cigaretter är för rökare det elbilar är för miljön: ett smartare och mindre skadligt alternativ.

Läs hela domen här

http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avgöranden/2016/Februari/1385-15.pdf