Kommentar till Regeringens förslag: 

E-cigaretter är en lösning på tobakshälsoproblemet.

Regeringens förslag om förbud av rökning på uteserveringar m.m. är ett välmenat förslag för att minska de skadliga effekterna av tobaksrökning. Förslaget innehåller dock inte något alternativ att sluta med tobak för Sveriges 1,6 miljoner tobaksrökare.

För att förbättra folkhälsan är e-cigaretter en snabbare och effektivare lösning.

Regeringen vill minska ” de påverkbara hälsoklyftorna” och ser de skadliga effekterna av tobaksrökning som ett viktigt område. De vill minska antalet drabbade människor från nuvarande nivåer på ca 100.000 insjuknade och 12.000 dödsfall årligen till följd av rökning.

Med tanke på de betydande hälsorisker som förknippas med långvarig rökning samt behovet av effektiva hjälpmedel för rökavvänjning, är det viktigt att också utreda e-cigaretter som ett hälsosammare alternativ till att röka cigaretter.

”Vapoteket stödjer till fullo regeringens ambition att få ned de skadliga verkningarna av tobaksrökning. Här tror vi att e-cigaretter är en viktig del av lösningen”, säger Ubbe Strihagen, VD på Vapoteket.

E-cigaretter används idag som ett alternativ till och ett sätt att sluta med tobakscigaretter. Användandet växer snabbt globalt med många nya aktiva konsumenter och produkter.

Internationella forskare och experter anser att e-cigaretter kan göra det enklare att minska tobaksbruket och därmed dess skadliga effekter på folkhälsan.

E-cigaretter utgör ett förnuftigt alternativ till cigaretter då den inte släpper ut samma mängd toxiska förbränningsprodukter. Vetenskapliga undersökningar visar att de hälsorisker som kan förknippas med vaping är avsevärt lägre än riskerna med cigarettrökning. Det bästa för hälsan är att helt avstå både från e-cigaretter och tobaksrökning, men det har historiskt visat sig svårt att helt bryta rökvanor.

”Att få Sverige 1,6 miljoner rökare att byta till e-cigaretter skulle direkt förbättra både deras egen hälsa, folkhälsan i stort och minska påverkan på omgivningen. Vi medverkar gärna i studier och undersökningar med våra produkter för att tydligt visa på fördelarna med e-cigaretter jämfört med tobaksrökning”, avslutar Ubbe Strihagen.

 

Pressrelease i pdf: 150220 E-cigaretter lösningen på tobaksproblemet

Faktablad om e-cigaretter och tobaksrökning: FAKTA OM E-CIGARETTER Feb 2015