I gårdagens SvD skriver FP-politikerna Johan Pehrson och Barbro Westerholm att E-cigaretten bör leda till skatt på nikotin.

En punktskatt på nikotin skulle vara direkt kontraproduktiv för samhället och folkhälsan i stort.

Nikotin i sig utgör nämligen inget hot mot folkhälsan.  Tobak däremot utgör definitivt ett hot mot folkhälsan som därmed motiverar en tobaksskatt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  Effekterna av tobaksanvändning, framförallt cigaretter, kostar samhället 30 miljarder kronor om året (statens folkhälsoinstitut).  Dags att tänka tvärtom!

Nikotin är inte cancerframkallande. Nikotinet i sig skapar inte kostnader för samhället som skulle ge skäl för en punkskatt.

Tänk tvärtom. E-cigarettbranschen är emot rökning av tobak. E-cigarettbranschens mål är att få människor att sluta använda den skadliga tobaken. Om människor kan minska sin användning av tobak genom att istället använda en e-cigarett skulle detta innebära en enorm vinst för samhället och folkhälsan.  E-cigarettbranschen borde därför stöttas och subventioneras av staten inte beskattas.

Vi i e-cigarettbranschen välkomnar självklart en debatt om e-cigaretter och nikotinvätskor. En eventuell reglering förutsätter dock att målet med en reglering och eventuell nikotinskatt är väl genomtänkta.

Behåll och höj gärna tobaksskatten – men låt bli att beskatta nikotin.