E-cigarett företag beviljas prövningstillstånd i Högsta förvaltningsdomstolen.

Ska e-cigaretter som innehåller en viss mängd nikotin omfattas av samma bestämmelser som läkemedel? Den frågan ska Högsta förvaltningsdomstolen besvara sedan ett företag som säljer e-cigaretter överklagat en dom från kammarrätten.

Enligt den nu överklagade domen ska de e-cigaretter och påfyllnadsvätskor som företaget sålt på nätet omfattas av bestämmelserna om läkemedel, vilket skulle innebära att krav på tillstånd från Läkemedelsverket för att få sälja dem. Nu gäller inte det kravet till dess slutgiltig dom kommer i målet.

Det är därmed fortsatt fritt att sälja e-cigaretter och e-vätska innehållande nikotin i Sverige. Ingen myndighetsutövning kommer att ske till dess att slutgiltig dom kommit.

TT/ Vapoteket