Vi har här samlat en kort information med fakta om e-cigaretter.

 

Sammanfattning

 • E-cigaretter och vaping är ett hälsosammare alternativ till tobaksrökning.
 • Forskning visar att vaping är 95% mindre skadligt och ett bättre alternativ till tobaksrökning
 • E-cigaretter saknar de ca 4000 ämnen som tobaksrök innehåller; tex tjära, kolmonoxid, arsenik
 • Miljoner människor har redan valt att byta från den skadliga tobaksröken till e-cigaretter
 • Stora folkhälsovinster både för individen och samhället om fler tobaksrökare byter till vaping
 • Det är röken (brandröken), inte nikotinet, i tobaksrökning som medför den huvudsakliga hälsoskadan.
 • E-cigaretter skapar ånga där användaren kan välja att ha vätska med eller utan nikotin.
Introduktion

Vaping kommer av engelska ordet “vapor” som betyder ånga. Vaping är inte rök, utan ånga. Ångan kommer från en upphettad vätska som vi kallar e-vätska. Den finns både med och utan nikotin, men är fri från alla de farliga ämnen som finns i en cigarett.

Det är en globalt en snabbt växande produktkategori men E-cigaretter är inte en homogen produkt utan det finns en stor mängd olika e-cigaretter, vätskor och producenter på marknaden, alla med olika kvalitetsnivåer och innehåll. De tester som gjorts på e-cigaretter visar att det är stora variationer i innehållet av ämnen i ångan från e-cigaretter. Det är därför viktigt att använda produkter av hög kvalitet.

Många forskare menar att vaping kan vara ett av de allra viktigaste framstegen för att förbättra folkhälsan i världen. Så här skrev 53 ledande internationella forskare i en rapport till Världshälsoorganisationen WHO i maj 2014:

”These products could be among the most significant health innovations of the 21st century, perhaps saving hundreds of millions of lives”.

Tobaksrökning dödar och drabbar både individ och samhälle

 • 10 000 personer dör årligen i förtid  av tobaksrelaterade sjukdomar  (Folkhälsomyndigheten)
 • 1,6 miljoner rökare och över 2 miljoner nikotinbrukare i Sverige.
 • 30 miljarder kr per år kostar tobaksrökningen samhället (Folkhälsomyndigheten)

Varje år dör 10 000 svenskar av tobaksrelaterade sjukdomar – mer än tjugo gånger så många som dör i trafiken. Röken från en brinnande cigarett innehåller över 4 500 giftiga ämnen, varav cirka 70 är cancerframkallande.

Vad är (inte) en E-cigarett?

 • E-cigaretten är inte ett läkemedel.
 • E-cigaretter är inte tobak (innehåller bara nikotin från tobak)
 • E-cigaretten är en ny företeelse och finns med och utan nikotin. Den är inte framtagen av läkemedelsindustrin eller tobaksindustrin

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OM E-CIGARETTER:

 • Vapoteket stödjer arbetet mot tobak och stödjer Cancerfonden.
 • Många experter anser att e-cigaretternas entré kan göra det enklare att minska tobaksbruket inte bara bland ungdomar utan i samhället i stort.
 • E-cigaretter utgör ett förnuftigt alternativ till cigaretter framför allt därför att den inte släpper ut samma toxiska förbränningsprodukter.
 • Vetenskapliga undersökningar visar att de hälsorisker som kan förknippas med vaping är avsevärt lägre (95-99%)  än riskerna med cigarettrökning.
 • Trots att e-cigaretterna är mindre skadliga än vanliga cigaretter behövs ytterligare forskning för att reda ut eventuella långtidsbiverkningar.
 • Det bästa för hälsan är att helt avstå både från e-cigaretter och tobaksrök.

Vi tror på vaping och jobbar aktivt för att få rökare att bli vejpare, oavsett om du vill sluta röka eller njuta av nikotin. För i vilket fall som helst får vi ett friskare Sverige. Och det Sverige vill vi vara med att skapa.

Spola röken, börja vejpa ånga!

Ladda gärna ner vårt faktablad om rökning och e-cigaretter. FAKTA OM E-CIGARETTER Feb 2015