Vad är vaping?

Vaping kommer av engelska ordet “vapor” som betyder ånga. Vaping är inte rök, utan ånga. Ångan kommer från en upphettad vätska som vi kallar e-vätska. Den finns både med och utan nikotin, men är fri från omkring 4000 de farliga ämnen som finns i en cigarett.

Detta är en globalt en snabbt växande produktkategori, men E-cigaretter är inte en homogen produkt utan det finns en stor mängd olika e-cigaretter, vätskor och producenter på marknaden, alla med olika kvalitetsnivåer och innehåll. De tester som gjorts på e-cigaretter visar att det är stora variationer i innehållet av ämnen i ångan från e-cigaretter. Det är därför viktigt att använda produkter av hög kvalitet.

Många forskare menar att vaping kan vara ett av de allra viktigaste framstegen för att förbättra folkhälsan i världen.

Vad är vaping?

Vaping kommer av engelska ordet “vapor” som betyder ånga. Vaping är inte rök, utan ånga. Ångan kommer från en upphettad vätska som vi kallar e-vätska. Den finns både med och utan nikotin, men är fri från omkring 4000 de farliga ämnen som finns i en cigarett.

Detta är en globalt en snabbt växande produktkategori, men E-cigaretter är inte en homogen produkt utan det finns en stor mängd olika e-cigaretter, vätskor och producenter på marknaden, alla med olika kvalitetsnivåer och innehåll. De tester som gjorts på e-cigaretter visar att det är stora variationer i innehållet av ämnen i ångan från e-cigaretter. Det är därför viktigt att använda produkter av hög kvalitet.

Många forskare menar att vaping kan vara ett av de allra viktigaste framstegen för att förbättra folkhälsan i världen.

These products could be among the most significant health innovations of the 21st century, perhaps saving hundreds of millions of lives

53 ledande internationella forskare i en rapport till
Världshälsoorganisationen WHO i maj 2014

Tobaksrökning dödar och drabbar både individ och samhälle

Tobaksrökning dödar och drabbar både individ och samhälle

Fakta om tobaksrökning

 • 10 000 personer dör årligen i förtid  av tobaksrelaterade sjukdomar  (Folkhälsomyndigheten)
 • 1,6 miljoner rökare och över 2 miljoner nikotinbrukare i Sverige.
 • 30 miljarder kr per år kostar tobaksrökningen samhället (Folkhälsomyndigheten)

 Vad är (inte) en E-cigarett?

 • E-cigaretten är inte ett läkemedel.
 • E-cigaretter är inte tobak (e-vätskan innehåller bara nikotin från tobak)
 • E-cigaretten är en ny företeelse och e-vätskan finns både med och utan nikotin. Den är inte framtagen av läkemedelsindustrin eller tobaksindustrin.

Varje år dör 10 000 svenskar av tobaksrelaterade sjukdomar – mer än tjugo gånger så många som dör i trafiken. Röken från en brinnande cigarett innehåller över 4 500 giftiga ämnen, varav cirka 70 är cancerframkallande.

E-cigaretter och vaping är ett hälsosammare alternativ till tobaksrökning

Forskning visar att vaping är 95% mindre skadligt och ett bättre alternativ än tobak

E-cigaretter saknar av de ca 4000 ämnen som tobaksrök innehåller; bl.a. tjära, kolmonoxid, arsenik

Miljoner människor har redan valt att byta från den skadliga tobaksröken till e-cigaretter

Stora folkhälsovinster för både individen och samhället om fler tobaksrökare byter till vaping

Det är röken, inte nikotinet, i tobaksrökning som utgör den huvudsakliga hälsorisken

E-cigaretter skapar ånga där användaren kan välja på e-vätska med eller utan nikotin

Sammanfattning

 • Många experter anser att e-cigaretternas entré kan minska tobaksbruket betydligt inte bara bland ungdomar utan i samhället i stort. Det skulle var ett enormt stort steg för folkhälsan.
 • E-cigaretter utgör ett förnuftigt alternativ till cigaretter framför allt därför att den inte släpper ut samma toxiska förbränningsprodukter
 • Vetenskapliga undersökningar visar att de hälsorisker som kan förknippas med vaping är avsevärt lägre (95-99%) än riskerna med cigarettrökning
 • Trots att e-cigaretterna är betydligt mindre skadliga än vanliga cigaretter behövs ytterligare forskning för att reda ut eventuella långtidsbiverkningar
 • Det bästa för hälsan är att helt avstå både från e-cigaretter och tobaksrök

Vapoteket, Logo, Blue, RGB_400px

Vi tror på vaping och jobbar aktivt för att få rökare att bli vejpare, oavsett om du vill sluta röka eller bara njuta av nikotin. För i vilket fall som helst får vi ett friskare Sverige. Och detta Sverige vill vi vara med att skapa.

REFRESH YOURSELF !