Q: Hur fyller jag på e-vätska?

A: Olika förångare fylls på lite olika.

Oavsett märke på förångare fyll alltid på e-vätska längs med förångarens sidor.

Häll inte e-vätska i mittenröret, då rinner vätskan rakt ut.

 • Cirrus Tank förångaren fylls på nertillinte via munstycket.  Skruva av den nedre delen på förångaren.
 • Cumuls Basic förångare fylls på upptillvia munstycket. Skruva av munstycket och fyll på e-vätska.
 • Rainbow fylls på upptillvia munstycket. Skruva av munstycket och fyll på e-vätska.

 

 

 • Skruva tillbaka den nedre delen av förångaren alt. munstycket beroende på förångare. Var noga med att skruva på förångaren/ munstycket (beroende på förångare) rakt – annars finns risk för att e-vätska kan läcka ut.
 • Skruva på förångaren på batteriet
 • Låt e-vätskan sjunka in i förångaren ca 1 min

Förångare från andra varumärken fylls på enligt respektive tillverkares instruktion.

 

Q: Min vejp vill inte starta?

A: Kontrollera att:

 • Batteriet är aktiverat. Tryck snabbt 5 gånger på batteriknappen.
 • Har du fyllt e-vätska i förångaren?
 • Har du skruvat på förångaren så att den får kontakt med batteriet?
 • Är det rent runt anslutningsdelarna på förångaren och batteriet?
 • Batteriet är laddat. Dubbelkolla så du inte laddat batteriet avstängt, aktivera det i så fall genom att trycka 5 gånger snabbt på den manuella knappen och ladda batteriet på nytt.

Q: Hur laddar jag batteriet?

A: Kontrollera att:

 • Batteriet är väl påskruvat på laddaren
 • När batteriet laddas ska lampan på batteriet lysa med stadigt sken och lampan på laddaren lysa med rött sken.
 • När batteriet är fulladdat ska lampan på batteriet vara släckt och lampan på laddaren lysa med grönt sken.

Q: Varför blinkar batteriet när jag ska blossa?

A: Kontrollera att:

 • Batteriet är inte korrekt laddat om batterilampan blinkar – ladda batteriet enligt ovan.
 • Överhettningsskyddet har gått igång, du har tagit för många bloss för snabbt.

Q: Varför startar inte mitt batteri?

A: Kontrollera att:

 • Batteriet är avstängt – aktivera batteriet genom att trycka på batteriknappen 5 gånger.

Q: Varför smakar min nya förångare konstigt?

A: Innan du börjar vejpa är det viktigt att du låter e-vätska sjunka in i förångare ordentligt. När du fyllt på e-vätska låt förångare “vila” ett par minuter innan du börjar vejpa. Det första två-tre blossen kan smaka lite konstigt innan e-vätskan fullt hunnit ut i helan förångaren.

Q: Varför smakar min gamla förångare konstigt?

A: Förångaren är en förbrukningsvara som måste bytas ut med jämna mellanrum. Du kan pröva att rengöra din förångare enligt punkterna nedan. Hjälper detta inte kan det vara dags att köpa en ny förångare.

 • Rengör förångaren.
 • Fyll på med e-vätska enligt anvisningarna.
 • Droppa gärna en droppe e-vätska på förångaren för att snabbare komma igång.

Q: Varför ger förångaren ett sörplande ljud när jag blossar?

A: Det kan bero på att:

 • Det kommit e-vätska i kontaktytan mellan batteriet och förångaren. Rengör dessa med papper och tops så att de är helt torra. Blås sedan “genom” förångaren underifrån, och torka slutligen av munstycket med fuktat papper.
 • Du tar för stora eller snabba bloss. När du vejpar ska du dra långsamma bloss.
 • Du håller inte knappen intryckt under hela blosset.
 • Din förångare är inte ordentligt fastskruvad på batteriet.
 • Ditt batteri kan ha förlorat sin kraft, kanske är det dags att ladda alternativt köpa ett nytt batteri.

 

Q: Varför kommer det e-vätska i munnen när jag blossar?

A: Det kan bero på att:

 • Det kan ha kommit e-vätska i kontaktytan mellan batteriet och förångaren. Rengör dessa med papper och tops så att de är helt torra.
 • Du har råkat fylla e-vätska i förångarens mittenrör som endast är avsett för luft. Rengör förångaren.
 • Du blossar för hårt – då hinner inte förångaren med, e-vätska följer då med genom förångarens luftrör i mitten.

 

Q: Varför smakar min förångare bränt?

A: Det kan finnas en mängd olika anledningar:

 • Du tar för stora bloss och varmröker vapen. Anpassa din bloss-teknik och prova dig fram.
 • Vekarna i förångaren kan ha bränts. Kontrollera att vekarna i förångaren är vita. Om de inte är det behöver du köpa nya förångare.
 • Din förångare kan behöva fyllas på med ny olja.
 • Din förångare har legat ett tag och torkat ut. Rengör och återfukta förbrännaren med olja.

 

Q: Hur rengör jag förångaren?

A: Följ denna steg-för-steg-anvisning:

 1. Plocka isär alla delar i förångaren.
 2. Koka upp vatten i en kastrull och lägg förångarens olika delar i kastrullen.  Låt delarna ligga i ett par minuter.
 3. Skölj delarna i varmt vatten
 4. Blås igenom lufthålet på förbrännarens bas så det inte fastnat något där.
 5. Låt ligga och torka i minst 12 timmar, gärna längre.

 

Q: Varför startar inte min förångare?

A: Tryck på den manuella knappen 5 gånger för att aktivera ditt batteri.

 

Q: Hur byter jag förångare?

A1: Förångare som fylls ovanifrån (top-coil):

 1. Skruva av munstycket.
 2. Skruva loss plasthöljet genom att skruva av den nedersta metallringen, öppna förångaren och ta ut delarna.
 3. På toppen av förångarens bas sitter förbrännaren, skruva av den och byt mot en ny förångare.
 4. Skruva tillbaka plasthöljet.

A2: Förångare som öppnas underifrån (bottom-coil):

 1. Skruva av munstycket.
 2. Skruva loss plasthöljet genom att skruva av den nedersta metallringen, öppna förångaren och ta ut delarna.
 3. På toppen av förångarens bas sitter förbrännaren, skruva av den och byt mot en ny förångare.
 4. Skruva tillbaka plasthöljet.

 

Q: Hur fyller jag på min förångare med olja?

A1: Förångare som fylls ovanifrån (top-coil):

 1. Skruva av munstycket.
 2. Fyll på med olja genom att luta förångaren och droppa på insidan av väggen. Undvik att få olja i mittenröret då det är ett rör för luftpassage.
 3. Skruva tillbaka munstycket.
 4. Låt förångaren stå och dra i 1-2 minuter.
 5. Skruva på förångaren på ditt batteri.

A2: Förångare som fylls underifrån (bottom-coil):

 1. Skruva av förångarens undersida.
 2. Fyll på med olja genom att luta förångaren och droppa underifrån, på insidan av väggen. Undvik att få olja i mittenröret då det är ett rör för luftpassage.
 3. Skruva ihop förångaren.
 4. Låt förångaren stå och dra i 1-2 minuter.
 5. Skruva på förångaren på ditt batteri.

A3: Så här fyller du på din atomizer:

 1. Ta loss tanken från förångaren.
 2. Fyll e-juice genom att droppa ner i tanken, fyll tills du har 2 millimeter kvar till toppen.
 3. Tryck tillbaka tanken i förångaren tills du hör ett klick.
 4. Låt tanken stå och dra i 1-2 minuter.

A4: Så här fyller du på din e-pipa:

 1. Ta isär e-pipan och ta ut patronen.
 2. Fyll olja genom att droppa ner i tanken, fyll tills patronen inte kan absorbera mer olja.
 3. Avvakta en minut eller två och repetera steget ovan en gång till.
 4. Sätt tillbaka patronen.
 5. Montera ihop e-pipan igen.

 

Q: Hur kan jag få min vejp att hålla längre?

 • Ladda batteriet 8 timmar första gången.
 • Använd gärna flera förångare.
 • Rengör dina förångare.

 

Q: Hur använder jag min vejp på bästa sätt?

 • Dra långa och och lugna bloss.
 • Försök hålla blossen mellan 4-6 sekunder.
 • Håll den manuella knappen intryckt under hela blosset och släpp den direkt när du blossat.

 

Q: Hur vet jag när mitt batteri är laddat?

 • USB-laddarens lysdiod lyser grönt.
 • Ladda batteriet åtta timmar första gången.