Folkhälsomyndighetens förslag om passiv rökning på offentliga platser är ett reaktivt förslag som helt missar utmaningen med att minska de skadliga effekterna av tobaksrökning. Myndighetens förslag erbjuder inte tobaksrökarna något alternativ till att kunna sluta med tobak i folkhälsoförbättrande syfte. Istället vill myndigheten förpassa rökarna än längre ut i kylan.

Folkhälsomyndigheten har i veckan presenterat en ny utredning för att förbättra folkhälsan med förslag om rökförbud utomhus på en rad platser såsom lekplatser, uteserveringar, entréer och busshållplatser.

Men huvudproblemet är in VAR man röker utan ATT man röker tobak.

Folkhälsomyndighetens uppgift borde rimligen vara att proaktivt informera tobaksrökarna om effektiva alternativ till att sluta med tobaksrökning. Det mest effektiva sättet att påverka människor är när de blir påverkade mitt i sitt beteende.

Vi föreslår därför att man borde kombinera detta förbud med att informera om vaping på dessa platser, tillåta vaping där, och även arbeta för att vapes finns att köpa på caféer, etc. På så sätt slussar man in rökare, precis när de är sugna, i det sätt som är det bevisat mest effektiva sättet att sluta röka.

Det idag effektivaste sättet att sluta med tobaksrökning är genom att vapa (vejpa) e-cigaretter dvs att blossa ånga istället för brandrök. Vaping är enligt internationella studier ett dubbelt så effektivt sätt att sluta röka som traditionella sluta-röka produkter1.

Tobaksrök innehåller drygt 4.000 kemiska ämnen2, varav ca 90 kända cancerframkallande ämnen. Vid vaping inhaleras endast en smaksatt ånga och därmed undviks de ca 4.000 andra ämnena från tobaksrök.

Vaping är således ett mer hälsosamt alternativ än tobaksrökning för både rökaren och omgivningen.

”Den idag effektivaste folkhälsoförbättrande åtgärden är därför att få tobaksrökare att byta till vaping. Det skulle årligen kunna rädda 12000 svenska tobaksrökares liv3”, säger Ubbe Strihagen, VD för Vapoteket.

För mer information: Ubbe Strihagen, VD. Mobiltel: +46 70 520 3380. ubbe.strihagen@vapoteket.com

Källor: 1Real-world effectiveness of e-cigarettes when used to aid smoking cessation: Across-sectional population study. 2Statens Folkhälsoinstitut, 3Socialstyrelsen

Om Vapoteket: Vapoteket erbjuder ett hälsosammare alternativ till rökning och vänder sig befintliga vapare och rökare som vill sluta med skadlig tobaksrökning. Vapoteket säljer allt för vaping och erbjuder ett brett sortiment av de globalt ledande varumärkena för vaporisatörer och vätskor, både med och utan nikotin. Vapoteket erbjuder även egendesignade produkter. Målet är att erbjuda den största marknadsplatsen för vapare i Skandinavien, både online och genom fysiska butiker. www.vapoteket.com