Debatten det senaste året har inte handlat om själva vaporisatorn eller vätskor utan nikotin, utan endast om vätskor som innehåller nikotin. Läkemedelsverket i Sverige tog i fjol ett ensidigt beslut att ett 30-tal nikotinvätskor från ett skånskt företag skulle behöva godkännande som receptfria läkemedel för att få saluföras. Efter en längre process beslutade Förvaltningsrätten i juli 2014 att Läkemedelsverket gjort rätt som stoppat det skånska företaget att saluföra nikotinvätskor. I sitt beslut avslog däremot Förvaltningsrätten Läkemedelsverkets önskan om att även andra liknande produkter från andra företag också skulle omfattas. Det skånska företaget överklagade i augusti 2014 Förvaltningsrättens beslut om säljstopp av nikotinvätskor till Kammarrätten. Kammarrätten gav i september 2014 det skånska företaget rätt till överklagan och därmed också prövningstillstånd i frågan. Kammarrätten har vidare dessutom meddelat inhibition i ärendet. Kammarrättens beslut innebär att det är fortsatt lagligt att sälja nikotinvätskor i Sverige. ”Kammarrättens beslut innebär att Läkemedelsverkets önskan om att förbjuda nikotinvätskor inte gäller under prövningen i kammarrätten, säger Eva Lidén, jurist i kammarrätten, till TT”

I EU har ett nytt tobaksdirektiv nyligen antagits. Direktivet syftar till en harmonisering av försäljningen av e-cigaretter i hela Unionen. Tidigast våren 2016 kommer ett nytt tobaksdirektiv att kunna införlivas i den svenska lagstiftningen.

Källor
http://www.dn.se/ekonomi/e-cigaretter-far-saljas/
http://www.di.se/finansiell-information/telegram/?NewsId=6047052e-5f7e-4fec-976d-6ae78c02dcf1
http://drugnews.nu/2014/09/12/e-cigaretter-far-saljas-ett-tag-till/
http://www.lakemedelsvarlden.se/nyheter/o-reglerade-e-cigaretter-13178