Kammarrätten har beslutat att klassa e-cigaretter som läkemedel i Sverige i enlighet med Läkemedelsverkets ståndpunkt. Läkemedelsverket fråntar rökare ett hälsosammare alternativ till tobakscigaretter som fortfarande tillåts. Läkemedelsverket är därmed delansvariga i att fortsätta offra 12 000 svenskar som dör till följd av rökning varje år.

Hur kan Läkemedelsverket vilja förbjuda e-cigaretten då all evidens visar att den är ett hälsosammare alternativ än tobakscigaretter?

Domslutet är tragiskt ur ett folkhälsoperspektiv. Sveriges 1,6 miljoner rökare fråntas i och med domslutet det hälsosammare alternativet e-cigaretter för sitt nikotinberoende och tvingas fortsatt röka den dödliga tobakscigaretten.

I e-cigaretter tas många farliga substanser som finns i tobakscigaretter bort men lämnar kvar nikotin. E-cigaretterna är så ”rena” att Läkemedelsverket vill klassa de som läkemedel om de fortfarande innehåller nikotin. Tyvärr får det bisarra effekter.

Tobakscigaretter som vi vet dödar fortsätter säljas medan alla nuvarande e-vätskor förbjuds trots att det tydligt är ett hälsosammare alternativ. E-cigaretten uppfanns som ett alternativ till tobakscigaretten, inte som ett läkemedel.

Kammarrättens domslut innebär indirekt en seger för de stora läkemedels- och tobaksbolagen. Förlorarna blir Sveriges 1,6 miljoner rökare där 12.000 offras och dör varje år till följd av sin rökning.

Kammarrätten är delad och ett kammarråd har uttryckt en skiljaktig mening. Beslutet kommer att överklagas och striden fortsätter.

”Att få Sveriges rökare att byta till e-cigaretter skulle förbättra både deras egen hälsa och folkhälsan i stort. Vi erbjuder rökare ett alternativt sätt att njuta smaker och nikotin”, säger Ubbe Strihagen, VD på Vapoteket.