Skärmklipp 2014-11-21 16.12.11

Hej då dagarna under fläkten, frossbrytningarna i vinterkylan utanför huset, röntgenbilderna av svarta lungor, den dåliga kondisen, rökhostningarna, de illaluktande kläderna, den dåliga andedräkten, de gula fingrarna, och den för tidiga döden!

Varje år dör 6 500 svenskar av tobaksrelaterade sjukdomar – mer än tjugo gånger så många som dör i trafiken. Röken från en brinnande cigarett innehåller över 4 500 giftiga ämnen, varav cirka 70 är cancerframkallande.

Vaping kommer av engelska ordet vapor som betyder ånga. Vaping är inte rök, utan ånga. Ångan kommer från en upphettad vätska som vi kallar olja. Den finns både med och utan nikotin, men är fri från alla de farliga ämnen som finns i en cigarett.

Många forskare menar att vaping kan vara ett av de allra viktigaste framstegen för att förbättra folkhälsan i världen. Så här skrev 53 ledande internationella forskare i en rapport till Världshälsoorganisationen WHO i maj 2014:

”These products could be among the most significant health innovations of the 21st century, perhaps saving hundreds of millions of lives”.

En undersökning från Storbritannien visar också att vaping är ett dubbelt så effektivt sätt att sluta röka som traditionella rökavvänjningsprodukter, då användningen bygger på samma invanda rörelser och beteende som vid rökning.

E-cigaretter är inte en homogen produkt utan det finns en stor mängd olika e-cigaretter, vätskor och producenter på marknaden, alla med olika kvalitetsnivåer och innehåll. De tester som gjorts på e-cigaretter visar att det är stora variationer i innehållet av ämnen i ångan från e-cigaretter. Det är därför viktigt att använda produkter av hög kvalitet.

SAMMANFATTANDE KOMMENTARER OM E-CIGARETTER:
  • Vapoteket stödjer arbetet mot tobak och stödjer cancerfonden.
  • Många experter anser att e-cigaretternas entré kan göra det enklare att minska tobaksbruket inte bara bland ungdomar utan i samhället i stort.
  • E-cigaretter utgör ett förnuftigt alternativ till cigaretter framför allt därför att den inte släpper ut samma toxiska förbränningsprodukter.
  • Vetenskapliga undersökningar visar att de hälsorisker som kan förknippas med vaping är avsevärt lägre än riskerna med cigarettrökning.
  • Trots att e-cigaretterna är mindre skadliga än vanliga cigaretter behövs ytterligare forskning för att reda ut eventuella långtidsbiverkningar.
  • Det bästa för hälsan är att helt avstå både från e-cigaretter och tobaksrök.

Vi tror på vaping och jobbar aktivt för att få rökare att bli vapare, oavsett om de vill sluta röka eller njuta av nikotin. För i vilket fall som helst får vi ett friskare Sverige. Och det Sverige vill vi vara med att skapa.

Ladda gärna ner vårt faktablad om rökning och e-cigaretter. FAKTA OM E-CIGARETTER Feb 2015

Spola röken, börja vapa ånga!