I den engelskspråkiga världen har Oxford Dictionaries utsett ordet ”vape” till Årets Ord 2014. Förra året (2013) vann ordet ”selfie” samma utmärkelse. Blir en vape även ÅRETS JULKLAPP 2014?

Vape (uttals vejp) används både som substantiv ”a vape” (sv. en vape/vejp/vaporisator) och verb ”to vape” (sv. att vejpa).

Vape har utvecklats av de engelska orden vapour (ånga) och vaporize (förånga). En vape är det bredare ordet för de produkter som i första generationen kallades för e-cigaretter. Att vejpa är att blossa ånga från en vape/e-cigarett.

Språkbruket har globalt snabbt vuxit fram då fenomenet vaping vuxit lavinartat som ett alternativ till tobaksrökning. Det har då varit viktigt att skilja vaping från den hälsoskadliga rökningen som refererar till tobakscigaretter. Vape ångan kommer från en upphettad vätska och innehåller inga av de cancerogena ämnen som tobaksrökning innehåller.

Den senaste forskningen visar att Vaping är ett dubbelt så effektivt sätt att sluta röka som traditionella rökavvänjningsprodukter (nikotinplåster och nikotintuggummi) då vaping både ger nikotin och efterliknar rökritualen.

”These products could be among the most significant health innovations of the 21st century, perhaps saving hundreds of millions of lives” skrev 53 ledande internationella forskare i en rapport till Världshälsoorganisationen WHO i maj 2014.

Varje år dör 6 500 svenskar av tobaksrelaterade sjukdomar – mer än tjugo gånger så många som dör i trafiken. Om man slutar röka ökar den förväntade livslängden med 5-10 år enligt Folkhälsoinstitutet.

Vi tror på vaping och jobbar aktivt för att få tobaksrökare att börja vejpa ånga, oavsett om de vill sluta röka eller njuta av nikotin. För i vilket fall som helst får vi ett friskare Sverige.

Kanske kan årets julklapp vara att ge bort 5-10 år ökad livslängd!!!